Pro Musica Västerås
Kontakt

Styrelse verksamhetsåret 2018/2019

Ordförande
Carl-Johan Olofsgård
carl-johan.olofsgard@hotmail.com
0739-647466

Sekreterare

Elisabeth Berglund

Kassör
Ulla-Britt Lundkvist

Ledamöter
David Hedenskog

Suppleanter
Mona Lundh
Jan Romedahl

Dirigent
Duk-Kyung Chang

Medlem i Pro Musica?

Information till medlemmar om höstens årsmöte finns under fliken Medlemssidor.

Aktuellt just nu

Pro Musica läggs ner från hösten 2019.