Pro Musica Västerås
Välkommen till kören Pro Musica!

Kören Pro Musica består av ca 30 medlemmar i blandade åldrar. På vår repertoar finns allt från avancerade större körverk och klassisk körmusik till visor och folkmusik.

rudbeckia

Kören Pro Musica (1954-2019)

Körens medlemmar har gemensamt beslutat att verksamhetsåret 2018/2019 kommer att bli det sista. Ett vikande antal körmedlemmar gör det sårbart i stämmorna och ekonomin besvärlig för vår kör-förening. I enlighet med körens stadgar kommer ett årsmöte kommer att hållas i september då ett formellt beslut tas och därefter ett extra årsmöte för att fastställa beslutet.

Vill du veta mer så kontakta någon i styrelsen, klicka på fliken Kontakt ovan. 

                           

Medlem i Pro Musica?

Information till medlemmar om höstens årsmöte finns under fliken Medlemssidor.

Aktuellt just nu

Pro Musica läggs ner från hösten 2019.